Nilsson: Börja småbruk: Odla, hålla husdjur, ta tillvara (1985)

3€

Seloste

”Detta är en bok för alla som vill återknyta kontakten med jorden, som finner en glädje i att så och skörda på ett sätt som inte över miljön. Och för alla som vill föda upp djur på ett sätt som inte gör djuren till människornas konkurrenter om födan.

Vill du skaffa dig en odlingslott i tätorten eller odla i större skala, börja med bin, föda upp kaniner, får, kalkoner eller något annat djurslag så finner du här många goda och praktiska råd. Du får också veta vilka myndigheter du ska kontakta och vilka lagbesämmelser som gäller.”

Kirjaston poistokirja.